ADANA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI
 
Adro
ADRO
ADANA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI
RBS Sistemi Rehber Talep Formu Adro facebook Adro instagram Adro twitter
 
ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | ÜYELİK VE ÜYELERİMİZ | MEVZUAT | EĞİTİM VE ETKİNLİKLER | RAPORLAR | DUYURULAR | İLETİŞİM
 
Rehberlik Ücreti
Sözleşmeler
 
Acente Rehber Genel Hükümleri
Acente Rehber Sözleşmesi
Doğrudan Müşteri Sözleşmesi
Turist Rehberliği Meslek Kanunu
Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği
Rehberlerin Sigortalılık ve Vergi Durumu
Turist Rehberleri Denetim Usül ve Esasları
Tura Çıkarken
 Rehberlik Ücreti
 

2019 Yılı Rehber Ücretleri

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir. Bakanlık Makamının 28.12.2018 tarih ve 1067687 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2019 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur         :    479.- TL

B- Transfer               :    241.- TL

C- Gece Turu           :    241.- TL

D- Paket Tur            :    578.- TL

E- Aylık Ücret         :    4.790.- TL

01.01.2019 Tarihi itibariyle geçerlidir.

 

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz.

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentelerin rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır. 

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz. 

 

Paket Tur Nedir? 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmıştır.

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar. 

Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır. 

• Paket tur, konaklamayı içerir. 

• Bir başka deyişle (örnek vermek gerekirse): 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; (15 gün x içinde bulunulan yıla ait paket tur taban ücreti) hesaplaması sonucundan az olamaz. 

• Paket tur ücreti olarak Bakanlık tarafından belirlenen o yıla ait günlük paket tur ücretinin tur gün sayısı ile çarpılarak elde edilecek rakam toplam alınacak net rehberlik ücretidir.

 

 

Geçmiş Yılların Taban Ücretleri

2018 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 19.12.2017 tarih ve 39508883-358.01-E.266085 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2018 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur         :    387.-TL

B- Transfer               :    195.-TL

C- Gece Turu           :    195.-TL

D- Paket Tur            :    467.-TL

E- Aylık Ücret         :    3.870.-TL

 

2017 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19.12.2016 tarihli ve 228014 sayılı olurları ile turist rehberlerine 2017 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür:

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur         :    338.-TL

B- Transfer               :    170.-TL

C- Gece Turu           :    170.-TL

D- Paket Tur            :    408.-TL

E- Aylık Ücret         :    3.380.-TL

 

2016 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

 Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarih ve 241987 sayılı Olurları ile 2016 yılında hizmet grupları itibariyle Rehber taban ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur         :    326.-TL

B- Transfer               :    164.-TL

C- Gece Turu           :    164.-TL

D- Paket Tur            :    393.-TL

E- Aylık Ücret         :    3.260.-TL

 

2015 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 29.12.2014 tarihli ve 253365 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2015 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur         :    309.-TL

B- Transfer               :    155.-TL

C- Gece Turu           :    155.-TL

D- Paket Tur            :    372.-TL

2015 Yılı Aylık Taban Ücreti

Bakanlık Makamının 08.06.2015 tarih ve 6 sayılı olurları ile Turist Rehberleri için 2015 yılı aylık taban ücreti aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

E- Aylık Ücreti        :    3.090.-TL

 

2014 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Bakanlık Makamının 31.12.2013 tarihli ve 253684 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2014 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği gibi uygun görülmüştür.

Büyük Şehir Olan İller İçin                             Büyük Şehir Olmayan İller İçin

Hizmet Grubu                                                     Hizmet Grubu                                        

A- Günlük Tur         :    281.00.-TL                    A- Günlük Tur          :    240.00.-TL

B- Transfer               :    141.00.-TL                    B- Transfer               :    141.00.-TL

C- Gece Turu           :    141.00.-TL                    C- Gece Turu            :    141.00.-TL

D- Paket Tur            :    338.00.-TL                    D- Paket Tur             :    338.00.-TL

E- Yurtdışı Günlük  :    338.00.-TL                    E- Yurtdışı Günlük  :    338.00.-TL

 

2013 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Büyük Şehir Olan İller İçin                                Büyük Şehir Olmayan İller İçin

Hizmet Grubu                                                     Hizmet Grubu                     

A- Günlük Tur         :    270.00.-TL                    A- Günlük Tur          :    230.00.-TL       

B- Transfer               :    135.00.-TL                    B- Transfer               :    135.00.-TL

C- Gece Turu           :    135.00.-TL                    C- Gece Turu            :    135.00.-TL

D- Paket Tur            :    325.00.-TL                    D- Paket Tur             :    325.00.-TL

E- Yurtdışı Günlük  :    325.00.-TL                    E- Yurtdışı Günlük  :    325.00.-TL

 
ADANA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI
ADRO

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası

Cemalpaşa mah.Fuzuli Cad. Galleria Avm 14/1210 Kat :2 Ofis no:217
Seyhan /Adana

Tel : 0 (322) 459 0 118

GSM : +90 539 888 39 49 Adro Sekreter Aysel Gedikoğlu

GSM : +90 532 162 16 35  Adro Bş. Hasan Erdoğan

E-Posta : info@adro.org.tr 

DÜŞÜNCELERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR